Japanese Language

Guest   Mon Aug 13, 2007 5:38 am GMT
Jampai!
BLT   Fri Aug 24, 2007 9:47 am GMT
>Koko ni nani ga arimasu ka?
>Hai, hon ga arimasu!


No problem.
Franco   Fri Aug 24, 2007 10:50 am GMT
Iya, chingau , mondai ga aru n da na! Omae wa ore ga daikirainda! Dakara, damare, tte, koroshitai, omae o!