Англи хэлийг сайн сурахад юу хэрэгтэй вэ?

From Antimoon Translation Project

Англи хэлийг сурахад бодит үйлдэл хэрэгтэй. Та суралцах бүх арга барилыг мэддэг байж болно, гэвч та ямар нэг зүйл хийхгүй бол юунд ч хүрч чадахгүй. Үнэндээ, та анлиар сайн ярьж сурахыг хүсвэл амьдралаа өөрчлөх хэрэгтэй. Таны хийх хэрэгтэй болох зарим нэгэн зүйлсээс жишээлбэл: