Creole

From Antimoon Translation Project

Antimoonedit

Si'w vle aprann angle jis kaske ou konpetan, li pa nesesè pou w enskri nan klas oswa al lekòl pou sa.

Leson angle se ou ki pou pran kontwòl li. Sou sit entènèt sa, wap apran metòd ki enteresan e ki efikas pou w ka apran angle.

Atik disponib nan Kreyoledit