A Scandinavian language

The Swede   Sat Oct 08, 2005 10:18 am GMT
ultrix, There are also some dialects in Swedish today which have diphtongs. I think skånska is the most fameus one. About dialects, I have heard that Finnsh almost hasn´t got dialects at all, is it true?
About Swedish in Finland, I think that there shall be some Swedish because Sweden and Finland have had the same history and culture until 1812 (I´m not 100% sure about this date) and during 20th Sweden played an important roll for Finland and also vice versa. So I think our countries have a strong and good a connections between each other. But Swedish shall not have the same space in the Finnish schoolsystem as English.
Maybe Swedish will be reduced in Finland in the future because of the new Europe with old Svojetunions states inside EU and not outside but I think this intgration will take time even if most of them are members now.
test   Tue Oct 11, 2005 7:39 pm GMT
ultrix   Tue Oct 11, 2005 10:55 pm GMT
Well if the two Scandinavians cannot understand each other well enough, they probably should seek a common language (most likely English of course), but at the moment English is the biggest single danger to many languages, Scandinavian languages included. That's why they should at least for the sake of ideals speak their own languages with more-than-careful pronounciation, and only after that change to lingua franca if it's really necessary, in other words English would work as a "last resort". So, practically, I agree with you.

The Swede: there are really many different dialects in Finnish, for example a person from Rauma (sv. Raumo) sounds completely different from one from Savonlinna (sv. Nyslott) Also the "meänkieli", spoken in Westrobothnia, is practically no more a language on its own than Rauma or Savonian dialects. You may compare the prosody of this: http://www.internetix.ofw.fi/opinnot/opintojaksot/8kieletkirjallisuus/aidinkieli/murteet/eurajoki.html to this: http://www.internetix.ofw.fi/opinnot/opintojaksot/8kieletkirjallisuus/aidinkieli/murteet/suomussa.html
Hopefully you hear the distinction, as a rule of thumb the more west you go, the more Swedish loan words and staccato-like rhytm, and in the east the prosody is really wide and there are diftongs in abnormal places and such. BTW, Russia conquered Finland 1808-09, so you almost got it. =)

And I must say that we are *NOT* primarily learning Swedish because of old historical and cultural bounds, for those reasons alone we could as well be learning Russian. The main reason for 'tvångssvenska' is that we have those 6.5% of Swedish-speaking Finns who crave service in their own 'modersmål'. :)
We serve as a role mode for other states with historical minorities. It would be only fair to Sweden-Finns that you would have service in Finnish not only in Westrobothnia, but also in Gothenburg and Mälarsdalen. No, we don't want you to learn tvångsfinska, but you have a big minority of Finns who need service (and street names in their own language, at least in Haparanda ;) Also Russian Federation should make Finnish (or even better, Karelian) obligatory in Karelian republic, as well as other original languages in other language islets in Russia.


-- language change --


Oftast börjar vi studera svenska på åk 7 (några tom. från tredje eller fjärde åk men de är få), minst sex kurser i gymnasiet eller några kurser i yrkeskolan (vet nog ej hur många eftersom jag pluggar på gymnasiet), och ännu några kurser i yrkeshögskolan / universitet.

Jag vet ju att många skulle hellre plugga nåt annat språk (liksom spanska eller ryska), men det finns några viktiga orsaker för tvångssvenskan.

Vi har t.ex. Laura, en yngre kvinna från Jyväskylä, mellersta Finland. Hon är en nybliven sjuksköterska. Tyvärr finns det inte lediga jobbplatser i Jyväskylä för sjuksköterskor, så hon tänker hitta jobb någonstans annorstädes. Äntligen hittar hon jobb, men nej! - jobbplatsen ligger i Nykarleby - en stad med 90% svenskspråkiga! Hon har nog bedrivit 'examen i myndighetssvenska', men detta är inget bevis på språkkunskaper. Lyckligtvis har hon varit vaken på svensklektionerna i gymnasiet och universitet att efter en kort upprepning pratar hon igen svenska ganska flytande, åtminstone om man jfr med hennes kurskamrater.
Äntligen får hon jobbet i ett tvåspråkigt område, tack vare tvångssvenskan, och därefter har hon bättre möjligheter att få jobb på andra tvåspråkiga ställena.

Logik går som följer:

1) Medborgare måste vara så enhetligt ställda som möjligt.
Detta innebär att:
2) Finsk- och svenskspråkiga finska medborgare som är födda i Finland måste bemötas likställt.
Detta innebär att:
3) Finsk- och svenskspråkiga finländare måste tjänas på var och ens språk.
Detta innebär att:
4) Det bör utbildas folk till offentliga tjänster som kan tjäna på båda språk.
Detta (och direkt från likställningsprincip) innebär att:
5) Båda språk bör användas som utbildningsspråk
Detta (och direkt från punkt 3) innebär att:
6) Det bör finnas läroverk och utbildningsprogram, var det används svenska som utbildningsspråk (precis ur densamma sak som det bör finnas läroverk och utbildningsprogram, var det används finska som utbildningsspråk) :o)

Men eftersom 1) Medborgare måste vara enhetligt ställda och 2) finsk- och svenskspråkiga bör bemötas likställt,

7) Det måste arrangeras en möjlighet för finskspråkiga att komma in vid läroverk och utbildningsprogram, var det används svenskan som utbildningsspråk.

För att uppfylla punkt 7) behövs det sk. 'tvångssvenskan'.
12 eller 13-åringar är ju inte förmågande att göra beslut om sakerna som påverkar deras hela livet :)

Även svenskspråkiga måste också lära sig 'tvångsfinskan' (börjar på åk 3, utan ålänningar), vilket är lätt för de flesta som bor i sådana städer där finskan är idag ett starkare språk. Men det finns också folk, speciellt dem som bor i de gamla svenskbygderna i Västra Nyland och Österbotten, som inte kan tala finska så gott, eftersom de bara hör finska så sällan!

PS: det kan väl finnas fel fastän jag fått 263 av 299 i studentexamen :P
suomalainen   Wed Oct 12, 2005 10:43 am GMT
Ultrix, det var en utmärkt beskrivning av läget hos oss här i Finland.
Även av kulturiska och historiska skäl är svenskan viktigare för oss än ryskan, eftersom svenskan var det officiella språket även under ryska tiden (1809-1917) på grund av vår ställning som autonomiskt storfurstdöme inom kejsarriket Ryssland. Förryskningsperioden i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet varade inte länge och ledde bara till motstånd bland folket. Eftersom gamla dokument, gravstenarna på gamla kyrkogårdar, stor del av släktnamnen, många ortsnamn osv. är svenskspråkiga, är elementära kunskaper i svenska nyttiga för varje finne (tycker jag).
He e kiva att tala finlandssvenska!
Walker, Texas Ranger   Wed Oct 12, 2005 2:42 pm GMT
Jo, det var intressant minsann! Jag kan se varför svenska är så viktigt i Finland. Några småfel förresten, men på det hela taget ser det bra ut :)
ultrix   Wed Oct 12, 2005 2:57 pm GMT
suomalainen, ohops jag hade nog ett litet fel :) ... Bra att du korrigerade. :) Det finns ju varken så många ryska släktnamn i Finland eller andra ryska saker utanför kanske Karelen. åtminstone här i västra Finland är allt lite svenskriktade fastän skolelever skulle gnälla över tvångssvenskan.. :)
Dave   Sat Oct 22, 2005 4:41 am GMT
Can you Scandinavians describe the diffrence between Icelandic and Faroese vs Scandinavian languages? Is it similar to Afrikaans and Dutch? O
Dave   Sat Oct 22, 2005 4:47 am GMT
It sounds like Danish, Swedish, and Finnish-Swedish are so close that they could be considered mear dialects of the same language. Do you feel this way?
The Swede   Sat Oct 22, 2005 9:57 am GMT
I can say that Icelandic and Faroese are fairly similar they can read each other languages and understand it, when you compare them to Danish and Swedish the situation is that you can find some words which you (as a Swede) can understand but you can´t understand Icelandic if you not have studied it. It´s a bit like Swedish and English where you also can find similar words but they are so few so you as an English speaker can´t understand it if you don´t have learned Swedish somewhere.
Yes Danish, Norwegian, Swedish and Finnish-Swedish are very close related to each other and some people outside Scandinavia have the opinion that those languages are dialects of one language. They are right in a way becasue we can speak to each other with some efforts and we can read each other with some effort.
I shall also add that Finnish-Swedish is a variant of Swedish and it is not a language. I think you can compare Finnish-Swedish and Swedish with the connection between English and American.
David   Sun Oct 23, 2005 3:25 am GMT
Finnish-Swedish is a variant of Swedish

I know.

So you're saying that Icelandic is very far away from the Scandinavian languages linguistically? They must be considering that I can barely understand probably 1:55 Scandinavian words!
The Swede   Sun Oct 23, 2005 10:53 am GMT
Yes, that language has not changed so much since the Viking time because they can still read "sagas" and other texts that the Vikings left behind them. When it´s about the pronounciation the language has change a bit but how much is difficult to say, but notice that their language is even today fairly close related to Faroese.
About your knowledge of Scandinavian words, I can say that you might can understand more than 1/55, becouse it depence how and what you count as Scandinavian words. For example we have "cool" in Swedish even if it´s a English word I think you can understand it in a phrase like: "Jag är cool."
Phil   Sun Oct 23, 2005 3:42 pm GMT
Out of curiosity, how close are the scandanavian languages to german. So if you spoke english and german, how much of a scandanavian language would you understand?
Walker, Texas Ranger   Sun Oct 23, 2005 7:23 pm GMT
The vocabulary of German and of the Scandinavian languages are similar to quite an extent. If you speak German you might be able to understand some of a Sca.lang., especially written language of course, don't know if speaking English will help very much, 'cause I know that if you only speak English and try to understand a spoken Sca.lang. -you're fxxxxx.
ultrix   Thu Nov 10, 2005 8:40 pm GMT
yep, the west-germanic words are really near to their nordic counterparts :)

eg.

German - Swedish - (English)

Some nouns:
die Ursache = en orsak [u:r'sa:k] (a reason to sth)
die Gemeinschaft = en gemenskap (community)
die Eigenschaft = en egenskap (feature)
das Leben = ett liv (life)
der Grabstein = en gravsten (gravestone)

Adjectives:
rot = röd (red)
voll = full (full)
grün = grön (green)
tapfer = tapper (brave)
schön = skön (pronounced with a sje-sound in Sweden and 'schön' in Finland, means 'beautiful')

Verbs:
kommen = komma (to come)
sitzen = sitta (to sit)
fallen = falla (to fall)
setzen = sätta [setta] (to set)
haben = ha(va) (to have)

note also that german articles der-die-das are definite whereas swedish en and ett are indefinite. i've used the "dictionary form" of the words in both languages, id est the nominative / infinitive forms.
Guest   Fri Nov 11, 2005 9:52 am GMT
Hmm like I expected, Dutch nouns,adjectives and verbs seem closer ... :

Dutch- Swedish - (English)

Some nouns:
de oorzaak = en orsak [u:r'sa:k] (a reason to sth)
de gemeenschap= en gemenskap (community)
de eigenschap = en egenskap (feature)
het leven = ett liv (life)
de grafsteen = en gravsten (gravestone)

Adjectives:
rood = röd (red)
vol = full (full)
groen = grön (green)
dapper = tapper (brave)
schoon = skön (pronounced with a sje-sound in Sweden and 'schön' in Finland, means 'beautiful')

Verbs:
komen = komma (to come)
zitten = sitta (to sit)
vallen = falla (to fall)
zetten = sätta [setta] (to set)
hebben = ha(va) (to have)