Vietnamese

From Antimoon Translation Project

Antimoon - Làm thế nào để học Tiếng Anh một cách hiệu quả?edit

Antimoon là kho tư liệu hướng dẫn đồng thời cũng là nguồn cảm hứng cho tất cả những người học Tiếng Anh. Các phương pháp của Antimoon đều được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của những người học Tiếng Anh trình độ cao cấp.

Vì đối tượng chính của Antimoon là người sử dụng Internet trên toàn Thế giới nên các bài đăng trên trang này đều được viết bằng Tiếng Anh (với ngôn từ đơn giản, dễ hiểu). Một số bài viết đã và đang được dịch sang các ngôn ngữ khác nhờ vào sự giúp đỡ của các tình nguyện viên.

Các bài viết đã được dịch sang Tiếng Việtedit